OSMANLI PADİŞAHLARININ EŞLERİ

OSMANLI   PADİŞAHLARININ  EŞLERİ


I. OSMAN
 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi
 2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi
 
 ORHAN
 1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro
 2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi.
 3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı.
 4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.
 
 I. MURAD
 1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi
 2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı
 3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı
 4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı
 5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı
 
 I. BAYEZİD
 1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi
 2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan
 3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı
 4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı
 5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı
 
 I. MEHMED
 1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu
 2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi
 
 II. MURAD
 1- Dulkadiroğlu Alime Hatun
 2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı
 3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur.
 4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır.
 5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı
 
 II. MEHMED
 1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi
 2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır.
 3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır.
 4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır.
 5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.
 6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür.
 7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.
 
 II. BAYEZİD
 1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı
 2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi
 3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi
 4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi
 5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı
 6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi
 7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi
 8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi
 
 I. SELİM
 1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi
 2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi
 
 I. SÜLEYMAN

 1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim'in annesi
 2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
 3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi
 4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi
 
 II. SELİM
 1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.
 
 III. MURAD
 1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi.
 2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var.
 3- Şah-i Huban Haseki
 4- Naz-perver Haseki
 
 III. MEHMED
 1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi
 2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi
 3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi
 4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi
 
 I. AHMED
 1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi
 2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını
 3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.
 
 II. OSMAN
 1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır.
 2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu
 
 IV. MURAD
 1- Ayşe Haseki Sultan
 
 İBRAHİM
 1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir.
 2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor.
 3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir.
 4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı.
 5- Ayşe Sultan; 4. Haseki
 6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki
 7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki
 
 IV. MEHMED
 1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesidir.
 2- Afife Kadın
 3- Gülnar Kadın
 4- Kaniye Haseki
 5- Siyavuş Haseki
 
 II. SÜLEYMAN
 1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır
 2- Behzat Haseki
 3- İvaz Haseki
 4- Sülün Haseki
 5- Şeh-süvar Haseki
 6- Zeyneb Haseki
 
 II. AHMED
 1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.
 
 II. MUSTAFA
 Kadın Efendileri
 
 1- Ali-cenab; Baş Haseki
 2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi
 3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi
 4- Hüma Şah Haseki
 5- Afife Haseki
 6- Hatice Haseki
 
 İkballeri
 
 7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir.
 8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir.
 9- Fatma Şahin Hatun
 
 III. AHMED
 Kadın Efendileri
 
 1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki
 2- Rukıyye İkinci Kadın
 3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi
 4- Hatice İkinci Kadın
 5- Rabi'a Şermi Kadın
 6- Zeyneb Kadın
 7- Emine Musall Kadın
 8- Hanife Kadın
 9- Gülşen Kadın
 10- Ümmü Gülsüm Kadın
 11- Hurrem Kadın
 12- Meyli Kadın
 13- Fatma Hüma Şah Kadın
 14- Nijad Kadın
 15- Nazife Kadın
 
 İkballeri
 
 16- Şayeste Sultan
 17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir.
 18- Hatem Hatun
 
 I. MAHMUD
 Kadın Efendileri
 
 1- Hace Ali-cenab Baş Kadın
 2- Hace Ayşe Kadın
 3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın
 4- Hatice Rami Altıncı Haseki
 5- Hatem İkinci Kadın
 6- Raziye Kadın
 
 İkballeri
 
 7- Meyyase Hanım; Bai İkbal
 8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir.
 9- Habbabe Hanım
 10- Sırrı Hanım
 
 III. OSMAN
 Kadın Efendileri
 
 1- Leyla Baş Kadın
 2- Zevki Üçüncü Kadın
 3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın
 
 III. MUSTAFA
 Kadın Efendileri
 
 1- Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi
 2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi
 3- Rif'at İkinci Kadın Efendi
 4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi
 5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi
 6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi
 
 I. ABDÜLHAMİD
 Kadın Efendileri
 
 1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi
 2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi
 3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi
 4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi
 5- Ayşe Baş Kadın Efendi
 6- Binnaz İkinci Kadın Efendi
 7- Dilpezir Kadın Efendi
 8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi
 9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi
 10- Mu'teber Kadın Efendi
 11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi
 12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi
 13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi
 
 İkballeri
 
 14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal
 15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.
 
 III. SELİM
 Kadın Efendileri
 1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi
 2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi
 3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi
 4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi
 5- Re'fet Dördüncü Kadın Efendi
 6- Nur-i Şems Kadın Efendi
 7- Gonca-nigar Kadın Efendi
 8- Dem-hoş Kadın Efendi
 9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi
 10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi
 11- Mahbube Kadın Efendi
 
 İkballer
 
 12- Meryem Hanımefendi
 13- Mihriban Hanımefendi
 14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi
 
 IV. MUSTAFA
 Kadın Efendileri
 
 1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi
 2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi
 3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi
 4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi
 
 II. MAHMUD
 Kadın Efendileri
 
 1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi
 2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi
 3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi
 4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi
 5- Fatma Baş Kadın Efendi
 6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi
 7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
 8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi
 9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi
 10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi
 11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi
 12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi
 13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi
 
 İkballeri
 
 14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş İkbal
 15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir.
 16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal
 17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal
 
 I. ABDÜLMECİD
 Kadın Efendileri
 
 1- Servet-seza Baş Kadın Efendi
 2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci Kadın Efendi
 3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi
 4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in annesi
 5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi
 6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi
 7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi
 8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi
 9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi
 10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi
 11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi
 
 İkballeri
 
 12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal.
 13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir.
 14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır.
 15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
 16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal
 17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal
 18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal
 19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal
 
 Gözdeler
 
 20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde
 21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde
 22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde
 
 ABDÜLAZİZ
 Kadın Efendileri
 
 1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi
 2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi
 3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi
 4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi
 5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi
 
 V. MURAD
 Kadın Efendileri
 
 1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi
 2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi
 3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi
 4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi
 
 İkballeri
 
 5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal
 6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal
 7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal
 8- Remiş-Naz Hanımefendi
 9- Filiz-ten Hanımefendi
 
 Gözdeler
 
 10- Visal-i Nur Hanım; Gözde
 
 II. ABDULHAMİD
 Kadın Efendileri
 
 1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi
 2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi
 3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi
 4- Bidar İkinci Kadın Efendi
 5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi
 6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi
 7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi
 8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi
 
 İkballeri
 
 9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal
 10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal
 11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal
 12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal
 13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal
 
 Gözdeler
 
 14- Dürdane Hanım; Baş Gözde
 15- Calibos Hanım; 2. Gözde
 16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde
 
 V. Mehmed Reşat
 1- Kam-res Baş Kadın Efendi
 2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi
 3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi
 4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi
 5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi
 
 VI. MEHMED
 Kadın Efendileri
 
 1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi
 2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi
 3- İnşirah Kadın Efendi
 4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi
 5- Ni'met Nev-zad Hanım Efendi

OSMANLI  TARİHİ  SAYFASI